hits

Årsak til en selvdestruktiv adferd?

Er selvskading eller narkotika noen ganger eneste løsningen folk ser for at de skal få hjelp? Dem føler de ikke klarer mer, eller ser ikke noen annen utvei enn den selvdestruktive tankegangen? De blir desperate. De flykter fra problemer med en <kortvarig lykke> for at de i det øyeblikket ser på det som det beste.

Siden alle er forskjellige kommer det an på hvilke av disse en blir trukket mot. Det ene er ikke verre enn det andre. 

Alle kan være hjelpere i det daglige liv. Det er nødvendigvis ikke bare det offentlige helsevesenet som kan hjelpe fordi av og til gjør de ikke stort mer enn å skrive rapporter om hva som er galt med deg. Tror det er viktig å se etter hjelp i hverdagslivet ellers, prøve å motivere seg selv. Grave i seg selv for å finne den styrken og rikdommen du har inni deg selv. Det blir bedre!

Eksempler kan være små ting som f.eksempel dette under eller annet du kommer over:



 

#helse #psykiskhelse
#selvskading
 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar