Jobb

Er du en arbeidsnarkoman?

Når de fleste hører ordet narkoman tenker de som oftest på rus eller narkotika, men dette gjelder noe annet. Dette er et innlegg om det å være arbeidsnarkoman. Jobber du deg ihjel, for å fordøyve...

Mer utdanning = lettere jobb?

Det er tull at mer utdanning gir deg lettere jobb. Hvis DU har masse under utdanning på CVen og ingenting under arbeidserfaring så er du fortsatt på sted null og da begynner arbeidsgivere å stusse ...

Tenk litt på...

Tenk litt på, ikke alle får føle velferden du har.  Tenk litt på de som sitter fast med NAV, og aldri kommer videre. Tenk litt på, når du absolutt må ha to betalte jobber...
hits