februar 2014

Hvordan forebygge digital mobbing?

Vi er inne i en ny tidsalder hvor digital mobbing blir mer fremtredende.   Digital mobbing er en ny og like alvorlig form for mobbing, og som oftest foregår via Internett eller mobiltele...
hits