hits

august 2014

Psykose - et springbrett til åndelig vekst

(foto meg selv, redigert). "Psykosen kan være et springbrett til mental forandring og åndelig vekst. Denne utviklingen er vanskelig å få til, når de som er rammet blir skremt opp, demonisert, syke...

Andre sider og blogger med nyttig informasjon om mobbing og motiverende sitater

Nyttige sider med informasjon rundt mobbing: "Hvordan oppleve barn å bli mobbet": http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/768997/skolebarns_erfaringer_med_mobbing_7360.pdf "Avslør mobbi...