oktober 2014

Hvem bryr seg? Et menneskelig eksperiment!

På tv 2 sendes det nå et program hvor det settes fokus på mobbing og andre menneskelige problemer hvor det å tørre å gripe inn skal settes på som er et eksperiment.  Mange lar være å gripe in...
hits