hits

Mobbing

Baksnakking

     

Mobbing: Hvorfor klarer ingen å hjelpe?

NRK skriver i disse dagene om mobbing igjen og har også en ny dokumentar om dette temaet. Det som går igjen er at begge i dokumentaren opplever at skolen ikke bryr seg og heller ikke gjør noe, b...

Ikke alle går det bra med

Ifølge forumet til www.sidetmedord.no er det mange mobbeofre som opplever at mobberne har fått det bra. De har hus, bil, en fin jobb og er generelt sett lykkelig og fornøyd med livet med venner og ...

Hvem er mobberne, og hvorfor mobber de?

De som mobber kan ha et sinne eller andre vonde følelser i seg, de aldri har fått ut. De som mobber finner da som eneste løsning å få det ut på andre personer. Det gir dem en form for makt og kont...

TV2s nettserie: Haterne

TV2.no har en nettserie gående, hvor de konfronterer de som trakasserer og mobber på nettet. Episodene som til nå har blitt lagt ut kan sees her gratis på tv2s nettsider!   Mange av dis...

Forhindre mobbing i skolen

Kom over denne på youtube, som er om ansvaret og hvordan forhindre mobbing i skolen. #Mobbing #Skole

6 tips til hvordan oppdage baksnakking og ryktespredning

I dagens samfunn er det lite av fysisk mobbing som slåing og dytting. Mobbingen skjer ofte i det skjulte uten at et ord blir sagt foran offeret. Tenk hvis noen hadde oppdaget at du er med på å mob...

Mobberne er ikke onde

    Mange som mobber vet ikke hva de gjør, eller de ser ikke annen til valg enn å forsette gjøre det de gjør. Mobberne er ikke onde, men det kan hende de kommer fra et hjem med mye vold...

Hvem bryr seg? Et menneskelig eksperiment!

På tv 2 sendes det nå et program hvor det settes fokus på mobbing og andre menneskelige problemer hvor det å tørre å gripe inn skal settes på som er et eksperiment.  Mange lar være å gripe in...

Lille Amy: en historie om mobbing

Andre sider og blogger med nyttig informasjon om mobbing og motiverende sitater

Nyttige sider med informasjon rundt mobbing: "Hvordan oppleve barn å bli mobbet": http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/768997/skolebarns_erfaringer_med_mobbing_7360.pdf "Avslør mobbi...

Vennskap mot mobbing

#mobbing #vennskap #youtube

Stridsmobbing v.s. Rovmobbing

Alle vet at mobbing kan ha mange uttrykksformer, men det finnes imidlertid to type mobbeformer, stridsmobbing og rovmobbing. I dette innlegget tenkte jeg å snakke litt om disse type mobbeformene...

Ettervirkinger av mobbing

Ettervirkninger av mobbing kan gi sammeettervirkninger som det krigsfanger, overlevende fra ulykker, katastrofer ogvoldtektsofre opplever å få. Det er individuelt hvordan hver enkelt opplever, og i...

Hvordan forebygge digital mobbing?

Vi er inne i en ny tidsalder hvor digital mobbing blir mer fremtredende.   Digital mobbing er en ny og like alvorlig form for mobbing, og som oftest foregår via Internett eller mobiltele...

En dokumentar om mobbing

 På nrk nett-tv ligger det en amerikansk dokumentar om mobbing som jeg anbefaler alle til å se. Dokumentaren kan du se her: link. Orginaltittel er "The Bully Project". Det jeg ønsker å uttr...

Fysisk vs. Skjult mobbing

Hva skiller fysisk og skjult mobbing? Hvordan klare en å skille mellom disse to mobbeformene? I dette innlegget vil jeg skrive litt om forskjellen mellom disse to mobbeformene.  ...

Mobbing har mange ansikter - hvordan bekjempe mobbing!

Den siste tiden har vgnett skrevet mye om mobbing og det er bra at det nå settes mer oppmerksomhet rundt dette igjen. Her er det både de som har  mobbet og mobbeoffere som står frem med sin hi...

15 tegn på hvordan gjenkjenne en mobber

Dagens mobberne er ikke som sånn før, bøller eller urokråker, men kan være høflige, utadvendte. Noen kan også være populære "englebarn", med gode sosiale evner og som er flinke til å manipulere and...

18 tegn på mobbing

Er du ubevisst med på å mobbe noen? Det kan være få som tenker at de helt i det ubevisste kan være med på å mobbe noen i form av utestenging eller ignorering av enkeltpersoner, eller for at de er v...