hits

Samfunnet

Er det rart at noen skoler er bedre enn de andre?

For meg utifra hva jeg har observert av politikere, virker det som de bare satser og ønsker at <OSLOSKOLENE> skal bli bedre. Da blir det gjerne også en skjevutvikling og kontrasten mellom sko...

Velferdsstaten Norge?

(Kilde:pixabay) Jo mer vi jobber, jo større blir kjøpeforbruket - men hvem var det som sa vi ble lykkeligere av å øke egne materialistiske goder? Istedenfor at du tviholder på egne goder og d...